Har vi dekning for leiebil mens bilen er inne til reparasjon etter skade?

Kunder som har Autolease forsikring har leiebildekning på forsikringen, med mindre noe annet er avtalt.

Leiebildekningen er begrenset til 25 dager (klasse P - tilsvarende stasjonsvogn). Dekningen gjelder uansett om dere er skyld i skaden selv.

Eventuell bruk av leiebil utover dekning må dere dekke selv.

Er motpart ansvarlig for skaden kan motpartens selskap dekke det resterende.

Leiebil er ikke dekket ved glasskade eller dersom skaden er under egenandel.

 

 

Relaterte spørsmål: