Hvordan er det egentlig med skatt?

Få oversikt over regler og prosentsatser for skattegrunnlag her.

Hva er satser og standardreglene for firmabil?

Bruker du bil som leases av arbeidsgiver, skal fordelen regnes som lønnsinntekt, og du skal betale skatt av fordelen.

Trekkpliktig fordel ved privat bruk av firmabil fastsettes i 2024 til 30 prosent av bilens listepris som ny inntil kr 351 700 og 20 prosent av overskytende listepris.

Satsen for trekkpliktig fordel gjelder tilsvarende ved skattefastsettingen som skattepliktig fordel. Ved firmabilordning i deler av inntektsåret, gjennomføres fordelsbeskatningen forholdsmessig for det antall hele og påbegynte måneder bilen har stått til disposisjon.

Regneeksempler

Listepris under kr 351 700Arbeidstakeren har fri bil i januar 2024 og bilen har en listepris på kr 279 000

Beregnet fordel for januar 2024: (kr 279 000 x 30 %)/12 = kr 6 975
Listepris over kr 351 700Arbeidstakeren har fri bil fra 20. januar 2024 (del av måned) og bilen har en listepris på kr 660 000

Beregnet fordel for januar 2024: (kr 351 700 x 30 %)/12 + (kr 308 300x 20 %)/12 = kr 13 930

Her kan du lease alle biler – men helst de grønne

Med Autolease har du et stort utvalg av de nyeste og grønneste bilene

Unntak

Utregningen tar utgangspunkt i

Hvis bilen er eldre enn 3 år per 1. januar i inntektsåret

75 prosent av bilens listepris som ny

Hvis du dokumenterer at yrkeskjøringen overstiger 40 000 km i inntektsåret

75 prosent av bilens listepris som ny

Ved kombinasjon av bil eldre enn 3 år per 1. januar i inntektsåret og yrkeskjøring som overstiger 40 000 km i inntektsåret

56,25 prosent av bilens listepris som ny

FAQ

Finn svar på spørsmålene dine

Har du et spørsmål til eller om oss? Det er stor sjanse for at du finner svaret her.

FAQ
2023 © DNB - All rights reserved