For bærekraftig leasing

Som leasingleverandør har vi mulighet til å støtte bærekraftig utvikling langt utover egen vår virksomhet. Det er et ansvar vi tar på oss.

Få fart på den grønne omstillingen med Greenlease

I Autolease får dere mer enn bare snakk om grønn omstilling. Med Greenlease tilbyr vi en omfattende løsning som hjelper dere med å få en mer bærekraftig bilpark.

Helt konkret får dere en rekke digitale verktøy som sikrer at dere bedre oversikt, planlegging og rapportering, slik at det blir enklere å nå deres mål og dokumentere resultatene.

FAQ

Hold deg oppdatert

Registrer deg for Autolease Auto-e-poster her.

Meld deg på

Hver kilometer teller

Klimaendringer er en av vår tids største utfordringer. I Autolease gjør vi det vi kan for å redusere vårt klimaavtrykk og for å skape de beste forutsetningene for flere grønne kilometer.

Vi gir råd til kundene våre og stiller krav til leverandørene for å sikre at de følger samme høye standarder.

Vi investerer i grønnere alternativer for å fremme mer bærekraftig utvikling i bransjen vår.

Vi rapporterer jevnlig om resultatene for vår grønne omstilling og er åpne om våre interne prosesser og retningslinjer.

FNs bærekraftsmål og oss

I Autolease bruker vi FNs mål for bærekraft som inspirasjon for vårt eget arbeid med bærekraft. Samtidig bruker vi målene som et rammeverk for dialog med kunder som ønsker en mer bærekraftig bilpark.

Som en del av DNB støtter vi FNs 17 mål for bærekraft. Samtidig har vi identifisert tre konkrete mål som er spesielt relevante for oss:

Mål 5: Oppnå full likestilling mellom kjønnene og myndiggjøre jenter og kvinner.

Mål 8: Fremme varig, inkluderende og bærekraftig økonomisk vekst, full sysselsetting og anstendig arbeid for alle.

Mål 13: Handle umiddelbart for å bekjempe klimaendringene og konsekvensene av dem.

DNBs mål for bærekraft

DNB finansierer grønn omstilling og bærekraftig verdiskaping

DNB støtter mangfold og inkludering

DNB bekjemper økonomisk kriminalitet og bidrar til en trygg digital økonomi

FAQ

Finn svar på spørsmålene dine

Har du et spørsmål til eller om oss? Det er stor sjanse for at du finner svaret her.

FAQ
2023 © DNB - All rights reserved