Hvordan kan jeg rapportere km-stand på bilen?

På leasingbiler er det viktig at kilometerstand blir innrapportert jevnlig slik at beslutningstakere i din bedrift kan følge med på om bilen følger det kjøremønsteret som er tenkt. I enkelte tilfeller vil biler kjøre mer enn planlagt, og da kan din bedrift ta beslutning om å øke tillatt kjørelengde underveis for å unngå en større regning etter innlevering. På samme måte kan også biler kjøre mindre enn avtalt, og da kan det være hensiktsmessig å redusere tillatt kjørelengde for å redusere leasingleien.

De fleste biler er utstyrt med drivstoffkort med kilometerinntasting. Om dette kortet benyttes regelmessig og riktig kilometerstand tastes inn ved fylling av drivstoff eller kjøp av bilrekvisita/vask, så vil det ikke være behov for ytterligere rapportering.

Men om du disponerer en elbil er din bedrift tjent med at du jevnlig rapporterer inn kilometerstand via "Min Bil".

Logg deg på autolease.no med ditt brukernavn og passord. Du kommer til "Min Bil" og herfra finner du en link til "Registrer kilometer".

Her får du oppgitt siste registrerte kilometerstand og kan så registrere inn ny kilometerstand og på hvilken dato denne er avlest. Dermed blir rapporteringen til ditt firma oppdatert.

 

Relaterte spørsmål: