Hva om jeg ønsker endring av kilometer og eventuelt leasingperiode?

Dersom du merker at kjøremønsteret ditt avviker vesentlig (mer enn 10% avvik) fra det som er avtalt så bør du så snart som mulig ta kontakt med bilansvarlig i ditt selskap for å drøfte tiltak. Når bilen er gått halvveis av avtalt løpetid kan du som regel ta stilling til om du kjører mye mer eller mindre enn det som totalt er avtalt.

Ditt selskap kan når som helst be oss om å endre tillatt kjørelengde på din kontrakt, men dette vil medføre endring i leiepris for resterende avtaletid. Derfor ønsker vi at det er bilansvarlig som skal be oss om å iverksette en endring, og ikke bilbruker.

Bilansvarlig kan benytte Mitt Autolease til å sende inn melding om kontraktsendring. Dersom flere enn ti biler ønskes endret samtidig, sender man mail til rekalkulering@autolease.no. Da må det oppgis registreringsnummer, nåværende kilometerstand, ny ønsket tillatt kjørelengde totalt, og eventuelt ny ønsket innleveringsdato om antall leieterminer skal endres.

 

Relaterte spørsmål: