Hva må jeg gjøre når bil skal tilbakeleveres?

3 måneder før bil skal tilbakeleveres blir det sendt ut brev med informasjon om innleveringsrutiner fra Autolease til kunde.

 

01.06.2023 flytter Viking Kontroll inn på Kløfta og overtar innlevering og taksering av Autolease biler.

Ved innlevering ska følgende steg skal gjennomføres:

 

Steg 1 - Bokning 

Bilen skal innleveres på et av Viking Kontroll sine utvalgte senter. 

Her bestiller du innlevering  

Du kan også ringe og bestille sted og tid for innlevering på telfnr 22 20 66 10.  Når du bestiller time må du oppgi at du er Autolease-kunde, velge senter, dato og tid samt kontaktinformasjon. 

Oversikt innleveringssteder

Steg 2 - Egenerklæring

For å sikre at du får en trygg og god opplevelse av tilbakeleveringen ønsker vi at du fyller ut en egenerklæring. Bilbruker vil etter bestilling av time få tilsendt en SMS-lenke til egenerklæringen. Egenerklæringen er en rapport der bilbruker melder inn eventuelle kjente feil og mangler og tar bilder av disse. Bilbruker får tilsendt en rapport fra Viking Kontroll om estimert påkost ut fra det som er meldt inn. Du kan selv velge om du ønsker å utbedre eventuelle skader før innlevering, men dette må avklares og godkjennes med bilansvarlig. NB!! Husk å ta med bekreftelse fra verksted for evt. utført arbeid når du leverer bilen.

 

 

Steg 3 - Innlevering 

Bilen innleveres på avtalt sted til avtalt tid og Viking Kontroll utfører en mottakskontroll. 

Bilen blir deretter transportert videre til Autolease sitt sentrale takstsenter, rett nord for Oslo.

Der gjøres endelig vurdering av påkost ut fra bilens tilstand i henhold til NBF sine retningslinjer for vurdering av unormal slitasje for leasingbiler. NBF sine retningslinjer kan du lese mer om på Autolease sine hjemmesider. Dersom bilen mot formodning blir levert etter avtalt innleveringsdato, blir overskytende dager fakturert.

Huskeliste ved innlevering

  • Bilen skal være normalt rengjort ut- og innvendig
  • Alt utstyr som fulgte bilen som ny skal følge med ved innlevering
    • inkludert sommer- og vinterhjul (også de som eventuelt ligger på dekkhotell) også låsebolter til hjul
  • Husk alle nøkler, ladekabler, eventuelle koder samt serviceheftet
  • Bombrikke skal fjernes
  • All dekor/reklame skal fjernes
  • Foreskrevne servicer og eventuelle reparasjoner som dekkes av service/vedlikeholdsavtale, eventuelt garanti skal være gjennomført før innlevering.

 

Dersom du har spørsmål kontakt oss telefon. 915 06007.

Ønsker du å forlenge kontrakten, gå inn på Mitt Autolease for å bestille endring på kontrakt.