Kan dere ordne piggdekkoblat for meg?

For at vi skal kunne betale faktura for ditt piggdekkoblat er det viktig at avtalen etableres med Autolease som fakturamottaker. Kostnaden vil viderefaktureres på samlefaktura fra oss, og er ikke innbakt i leasingleie på bil.

Dette gjøres etter følgende rutine:

Abonnement bestilles som det var ditt eget, men fakturaadresse skal være:

DNB Bank ASA
Autolease
Postboks 7125
5020 Bergen