Hva gjør jeg om jeg har fått en bot på bilen?

Dersom du har fått en parkeringsbot anbefaler vi at denne blir betalt i sin helhet på forfall. Blir ikke boten betalt vil purring gå til eier av bil, som i de fleste tilfeller er DNB Bank ASA, såfremt bilen går på Leasingavtale gjennom Autolease. Purring vil bli videresendt dere som kunde, og behandlingsgebyr ilagt. Dersom denne ikke blir betalt av kunde, og vi mottar ytterligere en purring fra parkeringsselskapet, vil denne bli betalt av oss og blir påført ekstra gebyr i tillegg til eventuelle økte omkostninger fra parkeringsselskapet på grunn av manglende betaling. Kostnad blir viderefakturert på samlefaktura til din arbeidsgiver.