Hvordan oppretter man et nytt koststed?

Som bilansvarlig har du i menyen på «Mitt Autolease» tilgang til «Organisasjon og brukere». Her kan man opprette nye koststed under hver organisasjon eller samlefakturaavtale.

Koststed kan være nyttig å bruke for å få en god og ryddig organisasjonsstruktur. Bruk av koststed vil reflekteres på vår utgående samlefaktura da alle biler som tilhører brukere under et koststed vil samles på sine egne sider på fakturaen. Koststedet vil også oppgis i de fleste av våre rapporter slik at behandlingen av for eksempel kostnadsrapporter eller biloversikt kan forenkles.

Under hvert kostnadssted vil du ha muligheten til å opprette nye brukere eller gjøre korrigeringer på eksisterende brukere.

 

For å opprette nytt koststed så må du klikke der i organisasjonen hvor du ønsker at koststedet skal opprettes. I bildet nedenfor har vi valgt samlefakturaavtalen "Kunde AS - Avd. Vest". Trykk så på knappen "Opprett nytt koststed".

 

Gi det nye koststedet et fornuftig navn, f.eks navn på avdeling, PO-nummer eller lokasjon.

 

Organisasjonskartet er nå oppdatert med det nye koststedet og du kan nå opprette nye brukere på koststedet.