Hvordan oppretter man en bilpolitikk?

Har din bedrift retningslinjer for hvordan biler skal anskaffes og driftes? Dette kalles ofte for bilpolitikk. Bedrifter er ulike, og en bilpolicy må hensynta dette. Enten den gjelder person- eller varebiler bør en firmabilpolitikk omhandle både anskaffelsesrutiner, ansvar og plikter når bilen er i drift, hvordan avvikssituasjoner skal håndteres og ikke minst når og hvordan bilene skal avsluttes.

Gjennom autolease.no kan bestillingssystemet tilpasses slik at det kun er mulig å gjøre valg som er i henhold til din bedrifts bilpolitikk ved bestilling av ny firmabil.

Som bilansvarlig vil du etter pålogging på autolease.no ha tilgang til menypunktet "Bilpolitikk". Her kan du opprette en eller flere bilpolitikk for ditt selskap som skal bidra til at det bestilles biler som tar hensyn til for eksempel kostnadsrammer, biltyper og miljøhensyn.

En eksisterende bilpolitikk kan også når som helst endres. Om derer ønsker flere ulike bilpolitikker så kan du senere velge på hver enkelt bruker hvilken bilpolitikk den ansatt skal ha.

 

Gå til "Bilpolitikk". Velg "Ny bilpolitikk".

 

Du kommer til søkesiden. Her setter du opp søkeparametere som skal inngå i bilpolitikken. Man kan for eksempel sette opp en politikk hvor maks leasingleie ikke skal overstige kr 8.000,- og maks CO2-utslipp skal være 130.

 

Trykk så på "Save Policy" og gi bilpolitikken et lett gjenkjennelig navn. Trykk "Save".

 

Via menyen går du tilbake til "Mitt Autolease" og bilpolitikk. Den lagrede bilpolitikken ligger nå tilgjengelig.

 

Du kan redigere bilpolitikken ved å trykke på symbolet som forestiller en blyant. Om man ønsker at denne bilpolitikken skal gjelde for alle ansatte i selskapet trykker du på symbolet som viser et plusstegn. Om dere opererer med flere ulike bilpolitikker velger du "Ny bilpolitikk" for å opprette enda en bilpolitikk.

En bilpolitikk får ingen invirkning før den er lagret ned på enten alle bruker (pluss-tegnet) eller minst en bruker.