Hvordan kan jeg rapportere km-stand på en kollegas bil?

På leasingbiler er det viktig at kilometerstand blir innrapportert jevnlig slik at du som beslutningstaker i din bedrift kan følge med på om bilene følger det kjøremønsteret som er tenkt. I enkelte tilfeller vil biler kjøre mer enn planlagt, og da kan din bedrift ta beslutning om å øke tillatt kjørelengde underveis for å unngå en større regning etter innlevering. På samme måte kan også biler kjøre mindre enn avtalt, og da kan det være hensiktsmessig å redusere tillatt kjørelengde for å redusere leasingleien.

De fleste biler er utstyrt med drivstoffkort med kilometerinntasting. Om dette kortet benyttes regelmessig og riktig kilometerstand tastes inn ved fylling av drivstoff eller kjøp av bilrekvisita/vask, så vil det ikke være behov for ytterligere rapportering.

Men om ditt firmas bilpark for eksempel har elbiler kan dere være tjent med at det jevnlig rapporteres inn kilometerstand via "Min Bil" på disse bilene.

Som bilansvarlig vil du få tilgang til hver enkelt bil i bilparken. Herfra kan du registrere inn kilometerstand på vegne av en av dine kollegaer. Logg deg på "Mitt Autolease" med ditt eget brukernavn og passord. Fra menyen på venstre side har du tilgang til "Biloversikt" hvor du får en oversikt over alle biler du har ansvar for.

Når siden er ferdig innlastet kan du lete deg frem til ønsket bil, eventuelt benytte søkefunksjonen øverst til å søke på f.eks. registreringsnummer eller bilbruker.

Trykk på bilen du ønsker å se på.

 

Du kommer nå til "Min Bil", som tilsvarer det bilbrukeren vil se om denne logger seg på selv. Dette gjør at du får de samme selvbetjeningsmuligheter som brukeren på bilen.

 

På "Min Bil" finner du en knapp til "Drivstoffkort". Trykk på denne og oversikt over aktive kort på bilen vil vises. For hvert aktive kort vil du ha mulighet til å enten sperre kortet eller bestille ny pinkode. Om du sperrer et kort vil du så få frem knappen "Bestill kort". Dette gjør at det bestilles et nytt drivstoffkort fra samme kortselskap. Kort og kode sendes til firmaadresse.

Herfra finner du en link til "Registrer kilometer".

Her får du oppgitt siste registrerte kilometerstand og kan så registrere inn ny kilometerstand og på hvilken dato denne er avlest. Dermed blir rapporteringen for denne bilen oppdatert og korrekt, noe som gjør at bilen kan fremkomme i avviksrapport dersom kjøremønsteret avviker fra planen.