Hvor finner jeg informasjon om alle biler?

På "Mitt Autolease" vil du som bilansvarlig ha tilgang til "Biloversikt" i venstre meny. Ved å trykke på denne vil biler du har ansvaret for vises i en søkbar liste.

 

Herfra kan du ved å trykke på et registreringsnummer komme inn til "Min Bil" for denne kontrakten.

 

Vær oppmerksom på at "Min Bil" viser alle biler som er tilknyttet en spesifikk bruker. Det vil si at om en person står som bruker av to eller flere kjøretøy, så vil alle disse vises på samme side.

Fra "Min Bil" vil du nå kunne utføre diverse handlinger på denne bilen. Dette inkluderer for eksempel administrasjon av drivstoffkort, endring av kjørelengde, endring av bruker eller koststed, samt rapportering av kilometerstand.