GDPR og bruk av mine personopplysninger hos Autolease

GDPR og bruk av mine personopplysninger hos Autolease

Jeg forstår og aksepterer at Autolease benytter mine oppgitte personopplysninger, herunder deler disse med de av sine samarbeidspartnere*) som også skal levere tjenester til meg som kunde, i samarbeid med Autolease. Personopplysninger som hentes inn er navn, telefon, mailadresse og privat adresse.  Autolease gjør dette for å ivareta sin berettigede interesse (jfr. GDPR art. 6 nr. 1 bokstav f) i å oppfylle de administrative tjenester- og leveranser som «Leietaker» til enhver tid har avtalt med Autolease.

 

Mer informasjon om hvordan Autolease behandler personopplysninger, herunder om rett til innsyn, korrigering, sletting, å kreve begrensninger i behandlingen, rett til å protestere på behandlingen og rett til dataportabilitet, finner du på https://www.dnb.no/om-oss/personvern.html

 

*) Typiske samarbeidspartnere til Autolease er; forsikringsleverandør, drivstoffleverandører, leverandører av ladetjenester, leverandører av dekk- og dekkhotell, leverandører av innredninger, billeverandører, verksteder, leverandører av profilering, leverandører av elektronisk kjørebok/flåtestyringssystemer/sporingstjenester, parkeringstjenester med flere. Formål: noen leverandører skal distribuere drivstoffkort, ladebrikker eller annet, andre skal levere ønskede produkter/tjenester under leasingperioden i samarbeid med Autolease.