Støtte fra ENOVA til elektriske varebiler

Publisert: torsdag 12. september 2019

Autolease har fått innvilget støtte fra ENOVA ved anskaffelse av elektriske varebiler. Vår kvote for perioden frem til 3. mars 2020 er omfattende, men begrenset. Her følger mer informasjon om denne støtten.Kategoriene er slik:

 

Elvarebil

> 120 hk: 50.000 kr.

80 - 120 hk: 25.000 kr.

< 80 hk: 15.000 kr.

 

Støtten blir tatt inn i leasing-kalkylene, og gir dermed en forholdsmessig lavere månedsleie for bedriftskundene våre, hvilket medfører at støtten kommer sluttkunden til gode, uavkortet.

Bilene kan ikke leases for kortere periode enn 36 mnd, og maksimalt 48 mnd. (Minimum leietid har sammenheng med krav om tilbakebetaling av støtten fra ENOVA dersom kjøretøy selges før 36 mnd).

Bilene som skal få nytte av den nevnte kvote, må 1. gangs registreres innen 3. mars 2020.

Kunder som ønsker å benytte seg av dette tilbudet, bør aksjonere raskt av hensyn til den begrensede leveringssituasjonen ved de fleste elektriske varebiler.

Støtten bortfaller om investeringsbeslutningen er tatt før 2. september 2019, eller registrering av den nye bilen ikke finner sted før 3. mars 2020.

 

Støtte til ladepunkter kan også gis med kr. 5.000,- pr. bil, men dette må søkes om etter at ny bil er levert. Deres kundekontakt i Autolease vil kunne bistå med dette.

Vår anbefaling til kundene er å orientere seg litt mht. hva som er tilgjengelig i markedet innen leveringsfristen, og så foreta en bestilling i Autolease.no eller ta kontakt på chat, mail eller tlf. 915 06007 snarest.