Statsbudsjett og bilavgifter

Publisert: mandag 10. oktober 2022

Statsbudsjett og bilavgifter

Statsbudsjettet for 2023 er nå fremlagt og foreløpig konklusjon er at bil og bilhold blir enda mer kostbart enn forespeilet. 

Merverdiavgift ved person-elbil over 500.000 NOK var ventet, men vi hadde også en forventning om at bransjen fikk tid til å områ seg med det som skal til med tanke på systemtilpasninger. Slik blir det foreløpig ikke, så merverdiavgift blir foreløpig da gjeldende fra 01.01.23. 
Videre var det overaskende at fordelen i firmabilbeskatning ved elbil fjernes i sin helhet, vektkomponent tillegges og omregistreringsavgift innføres på lik linje med fossile biler. 
 
På sikt er det i tillegg ventet relativt kraftige innstramninger på bruksavgifter – eksempelvis bompenger. Samlet sett vil dette bidra til at det tidligere realistiske målet om null-utslipp innen 2025, nå heller mot mer urealistisk.
 
Uansett skal vi i Autolease stimulere for overgang til elektrisk, og har med det ambisjon om å øke vår nåværende elbilandel fra 87% til 100% innen 2025.
 
Også de mer tradisjonelle bilene med plug-in drivlinje blir straffet "dobbelt opp", både ved redusert vektfradrag i "gammel" ordning, og intet vektfradrag i den nye vektkomponenten, som nå rammer alle biler - også elbil.

Mange familiebiler med lang rekkevidde vil dermed bli dyrere fra nyttår. Ifølge beregninger vil en Skoda Enyaq som veier 2180 kilo få en vektavgift på 21.000 kroner. I tillegg får den moms på 32.000 kroner etter nyttår.
Det skal også beregnes merverdiavgift på leievederlagene på leasingkontrakter som inngås for kjøretøy som leveres til kunde etter 31. desember 2022. Dette vil også gjelde for kjøretøy som er registrert før 1. januar 2023, dersom leasingavtalen effektueres etter denne dato. For leasingkontrakter inngått før 1. januar 2023 skal det ikke beregnes merverdiavgift forutsatt at kjøretøyet ble levert til kunde før dette tidspunkt.

Samlet sett vil dette medføre at bil og bilhold nå blir mer kostbart enn tidligere forespeilet, så gjenstår det å se om dette blir det endelige som innføres 01.01.2023.
 
Viktigste endringene i bilrelaterte avgifter som foreslås for 2023:

  • Regjeringen forventer en prisvekst på 2,8 prosent neste år. Dette danner grunnlag for økningen i alle satser som inflasjonsjusteres i statsbudsjettet 
  • Innfører moms på prisen over 500.000 kroner for elbiler
  • Innfører en ny vektkomponent i engangsavgiften gjeldende for alle personbiler, også elbiler. Innebærer beregning av engangsavgift med 12,5 kroner per kg av bilens egenvekt over 500 kg.
  • Elbiler likestilles med andre biler i firmabilbeskatningen
  • Innføres tilsvarende satser ved omregistreringsavgiften av elbiler som for øvrige personbiler
  • Innføres reduksjon av vektfradraget for ladbare hybridbiler (fradragssatsen reduseres fra 15 til 10 prosent)
  • Reduserer veibruksavgiften på mineralolje, som vil gi en redusert pumpepris på mellom 30 og 40 øre pr. liter 
  • Inflasjonsjustering av Trafikkforsikringsavgiften med 2,8 prosent.