Bilavgifter i Statsbudsjettet 2022 - provenytap skal dekkes inn

Publisert: fredag 12. november 2021

Bilavgifter i Statsbudsjettet 2022 - provenytap skal dekkes innForeløpige utsikter – hensyntatt Hurdalserklæringen:

  • Moms på elbiler over 600.000, og fortsatt ingen engangsavgift
  • Engangsavgiften øker for fossil og særlig på plug-in der både vektfradraget reduseres og kravet til elektrisk kjørelengde dobles til 100 km.
  • Elbiler får full årsavgift og omregistreringsavgift (ingen avgift i dag)
  • Reduserte drivstoffavgifter (reversering av Solbergregjeringens forslag om økning - hvor stor reduksjon er ikke avklart)

 

Registreringsstatistikken for personbiler i Norge så langt i år viser en imponerende elbilandel på 63% (hos Autolease isolert hele 71%). Oppløftene og bra – i takt med myndighetenes ambisjoner om kun null utslippsbiler innen 2025.

Utfordringen er at jo bedre man lykkes, jo større blir Statens provenytap, som på ett eller annet vis skal dekkes inn.

Jo flere elbiler, jo mindre mva. og engangsavgifter. En konsekvens av dette er mindre drivstoffinntekter. Antallet drivstoffgjerrige fossilbiler og et sterkt økende antall elbiler, sørger altså for dette.

 

At det innføres mva. på elbiler over 600.000,- anses nå som rimelig sannsynlig, men spørsmålet er fortsatt fra når?

I Autolease er kun anslagsvis 15% av elbilene dyrere enn 600.000,-. Gitt dette er representativt for totalmarkedet, er det klart dette vil gi en marginal effekt for Statskassen.

Vi kan belage oss på at 600.000,- er midlertidig, og engangsavgifter på sikt innføres ved også elbiler.

 

De praktiske spørsmålene er fortsatt mange; Hva med elbil og leasing – mva. fradrag, som ved øvrige drivlinjer?