Skal vi sende verkstedsfaktura til Autolease eller til kunde?

Autolease har fakturaadministrasjon som en del av sitt produkt, så på de bilene som administreres av Autolease skal faktura sendes til Autolease og ikke til kunde.

Før arbeid utføres, skal Autolease kontaktes for godkjenning av arbeid og beløp. Dette gjelder alle kjøp av varer og tjenester hvor fakturasum overstiger kr 2.000,-.

Forhåndsgodkjenning/rekvisisjonsnummer fås ved å:

  • Sende oss en spesifisert e-post til teknisk@autolease.no om hva som skal utføres og delsummer på hver av tjenestene
  • Ringe oss på telefon 915 06007 (tastevalg 2, deretter 1)
  • Ved beløp over 10.000 må det sendes på e-post i alle tilfeller
  • Ved godkjenning av dekk, skal alltid mønsterdybde måles før henvendelse

 

Faktura påført registreringsnummer og rekvisisjonsnummer stiles til:

DNB Bank ASA
Autolease
Postboks 7125
5020 Bergen

Faktura skal sendes på e-post til faktura@autolease.no.

Autolease er en del av DNB Bank ASA, org.nr 984 851 006 mva.